Barion Pixel

Adatvédelem és általános szerződési feltételek

Feltételek és kikötések:

Név: SKAJAH Trading Korlátolt Felelősségű Társaság
www.lifeisnatural.de , https://lifeisnatural.eu, https://lifeisnatural.hu/(a Skajah KFT tulajdonában lévő és általa üzemeltetett weboldal) ezúton tájékoztatja Önt adatvédelmi politikájáról.

E szabályok megalkotásakor különösen figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény a közérdekű adatok védelméről és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi

Az egyének védelme a személyes adatok gépi feldolgozása során, az 1981. január 28-i strasbourgi egyezmény, az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásai.

és a parlamenti adatvédelmi biztos álláspontjait, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletét.

A közlemény célja:

az, hogy szolgáltatásaink minden területén biztosítsuk az állampolgárságtól vagy lakóhelytől függetlenül minden egyén jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását, különös tekintettel a magánélethez való jogra, amikor személyes adatait automatizált módon dolgozzák fel (adatvédelem).

Koncepció:

Az általános szerződési feltétel olyan szerződési feltétel, amelyet a felhasználó több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előzetesen köt meg,

a másik fél közreműködése nélkül, és amelyet a felek nem egyenként tárgyaltak meg.

Az Általános Szerződési Feltételek a szerződés szerves részévé válnak:

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha a felhasználója a szerződés megkötése előtt a másik féllel közölte annak tartalmát, és azt a másik fél elfogadta.

A jogszabálytól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételről a másik felet külön értesíteni kell, kivéve, ha az a felek közötti szokásos gyakorlattal összhangban van.A felek között korábban használt feltételektől eltérő általános szerződési feltételről szintén külön értesíteni kell a másik felet.
Ezek a feltételek csak akkor válnak a szerződés részévé, ha a másik fél külön értesítést követően kifejezetten elfogadta azokat.


A kereskedőnek a fő szerződéses kötelezettség teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül pénzbeli követelést biztosító kikötés akkor válik a szerződés részévé, ha a fogyasztó az erről szóló tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta azt.

Általános Szerződési Feltételek a webáruházak számára:

Az elektronikus kereskedelem és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eht.) alapján,
a webáruház üzemeltetője köteles az ÁSZF-et olyan módon rendelkezésre bocsátani, hogy a felhasználó azokat tárolni és visszakeresni tudja.

Az ÁSZF tárolása garantált, ha a fogyasztó:

elmentheti a weboldal teljes tartalmát a számítógépére (a mentési lehetőség elérhető), vagy kinyomtathatja a weboldal teljes tartalmát (a nyomtatási lehetőség elérhető), vagy
az ÁSZF-et külön fájlformátumban (pdf vagy doc) letölteni a számítógépére (a letöltési lehetőség elérhető). 

A webáruházak tájékoztatási kötelezettsége:

A törvény és a fogyasztók és a vállalkozók közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) számos tájékoztatási kötelezettséget ró a webáruházakra.

Ilyen tájékoztatási kötelezettségeket találunk például az Ectv. 4. és 5. §-ában, valamint a Korm. rendelet 11. és 15. §-ában. A vállalkozásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátania, vagy távközlésre alkalmas adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátania.
A tartós adathordozón megadott információknak olvashatónak kell lenniük. Ha a távollevők között kötött szerződésben a fogyasztóra fizetési kötelezettséget rónak, a vállalkozásnak közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt egyértelműen és jól láthatóan fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét a 11. cikk (1) bekezdésének a), e), f), p), q) és r) pontjában említett információkra.
(2) A vállalkozás a webáruházban kötött szerződés megkötését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb az áru adásvételére irányuló szerződés esetén a szállítás időpontjában, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szolgáltatásnyújtás megkezdésének időpontjában köteles a fogyasztónak tartós adathordozón visszaigazolást adni a megkötött szerződésről. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a kormányrendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett információkat, kivéve, ha a vállalkozás azokat már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta.

Az ÁSZF tartalma:

A fentiek szerint a kereskedő ezért köteles tájékoztatni a fogyasztót számos dologról. Figyelembe véve, hogy a nyújtandó információk többsége független a webáruházban értékesített terméktől (pl. az üzemeltetőre vonatkozó információk), az ÁSZF ezért lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy a tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információk többségéről a fogyasztót az előírt módon tájékoztassa.

Tájékoztatás az online áruház használatáról, a rendelési folyamatról:

-Amikor a vásárló vásárol, egy visszaigazoló e-mailt küldünk a nyomon követés érdekében.

-A szállítási és fizetési feltételek a pénztárnál elérhetők.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszeren keresztül kerülnek feldolgozásra. A hitelkártyaadatokat nem osztjuk meg a kereskedővel.

A szolgáltató Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, H-EN-I-1064 engedélyszámú intézmény.

További hasznos információk:

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik az áruk megrendelése vagy megvásárlása után. Szállítási információk: Általában nem tart tovább 3 munkanapnál.

2021.07.01

Shopping Cart
Verified by ExactMetrics